Romania se confrunta cu nevoia de a-si valorifica in ritm accelerat intreg potentialul de dezvoltare, pentru a face fata evolutiilor economice rapide si abrupte, dar si pentru a recupera decalajul fata de alte state UE. Scopul comun il reprezinta in spatiul european este determinat de indeplinirea obiectivelor strategice din Strategia Europa 2020. Aceasta strategie vizeaza reformarea pietei muncii pentru a-i ajuta pe cetatenii europeni sa dobandeasca noi competente profesionale, pentru a crea noi locuri de munca si pentru a adapta legislatia UE in domeniul muncii. Indeplinirea obiectivului proiectului, prin activitatile de formare si de revizuire a ofertei educationale in invatamantul superior va asigura grupului tinta dobandirea de noi competente profesionale in corelare directa cu cerintele pietei muncii.

Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman, prioritatea tematica nr. 4 din Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, care a stat la baza elaborarii POS DRU, reprezinta o componenta esentiala pentru atingerea obiectivului general UE privind cresterea economica durabila si locuri de munca mai multe si mai bune, caruia i se subsumeaza cele 6 obiective coroborate inscrise in PND si CNSR.

Strategia europeana privind ocuparea fortei de munca isi propune sa dezvolte o forta de munca care detine abilitati si competente care sa raspunda nevoilor pietei muncii, sa imbunatateasca calitatea si performanta sistemelor de educatie si formare profesionala la toate nivelurile.Drept urmare, proiectul va contribui direct la aceste obiective prin activitatile de dezvoltare si adaptare a ofertei educationale la cerintele pietei muncii.

O alta contributie tine de indeplinirea indicatorilor de output (de realizare imediata) din DCI, din cadrul domeniului major de interventie 1.2: • Numar de universitati sprijinite – 70 pana in 2015, prin sprijinul acordat solicitantului pentru a-si dezvolta oferta educationala, • Numar de programe de licenta/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- invatamant superior – 425 pana in 2015, prin adaptarea programului de licenta din domeniul stiintelor juridice • Numar de participanti la instruire – invatamant superior – 500 pana in 2015, prin participarea la programului de licenta adaptat in cadrul proiectului a 210 studenti Proiectul va contribui la indeplinirea indicatorilor de rezultat din DCI, din cadrul domeniului major de interventie 1.2: • Numar de studenti care au beneficiat de operatiunile finantate la nivelul institutiilor de invatamant superior – 200.000 pana in 2015, prin participarea la programul de licenta adaptat a 210 studenti.

Grupul tinta este format din 235 de persoane, din care: 210 de studenti (participanti la programul de licenta) din regiunea de dezvoltare Sud-Est, 25 de persoane care fac parte din personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare in cadrul solicitantului.

Conform datelor existente la Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior, 80% din absolventii de facultati din Romania profeseaza in alte domenii decat cele pentru care s-au pregatit. In acest context, necesitatea corelarii ofertei educationale cu cerintele pietei muncii reprezinta una dintre solutiile care asigura premisele necesare pentru absolventi sa isi gaseasca un loc de munca in aria de competente dobandite, ceea ce asigura conditiile necesare dezvoltarii unei cariere.

Proiectul propune ca solutie viabila noilor perspective ale absolventilor de Drept pe piata muncii implicarea mediului de afaceri in identificarea competentelor ca elemente ce vor asigura o corelare directa intre oferta educationala si cerintele pietei muncii. Asftel, vor fi furnizate absolventilor competentele necesare dezvoltarii carierelor lor. In acest mod, proiectul raspunde la o nevoie identificata la nivelul sistemului de invatamant, contribuind la obiectivele asumate prin POSDRU. Solutia propusa prin proiect vizeaza dezvoltarea unui program de licenta adaptat nevoilor de pe piata muncii menit sa faciliteze insertia licentiatilor in Drept pe piaţa muncii. Oferta educationala ce va fi dezvoltata prin proiect va avea in vedere evolutiile din economie si va asigura o mai buna corelare cu cerintele pietei muncii.