Comunicate de presa

75 de studenti de la Facultatea de Drept au câștigat 3000 de Ron la Concursul de eseuri „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”, concurs organizat de e Universitatea ”Danubius” din Galați, în cadrul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a luat sfârșit.

Studenții care au participat la  sesiunile de formare au intrat în competiţia de eseuri privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice.

Concursul s-a  derulat, în perioada 26 noiembrie – 4 decembrie, după terminarea celor șase sesiuni de formare cu temele :

 1. Etica și integritatea - perspective transdiciplinare;
 2. Noi sisteme de abordare în profesiile juridice;
 3. Abilități antreprenoriale în domeniul juridic;
 4. Competențe orizontale și abilități pe piața muncii pentru juriști;
 5. Arii profesionale complementare și conexe pregătirii juridice;
 6. Întocmirea și redactarea unui plan de carieră.

De asemenea, studenții participanți au realizat un eseu privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice cât și un plan de carieră.

 La concurs au participat  studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului.

Premiile au  constat în bani, fiecare student premiat primind suma de 3000 lei, conform prevederilor proiectului „Licență pentru piața muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Felicitări!

 

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

75 de studenti de la Facultatea de Drept pot câştiga 3000 de Ron dacă se înscriu la Concursul de eseuri „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

COMUNICAT DE PRESĂ

20 noiembrie 2015

75 de studenti de la Facultatea de Drept pot câştiga 3000 de Ron dacă se înscriu la Concursul de eseuri „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” este organizat de către Universitatea ”Danubius” din Galați, în cadrul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Concursul vizează realizarea de către participanți a unei lucrări/ a unui eseu privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice

La concurs pot participa studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului.

Perioada de înscriere la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”  este 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015 şi se va desfăşura în perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.

Premiile vor consta în bani, fiecare student premiat primind suma de 3000 lei, conform prevederilor proiectului „Licență pentru piața muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pentru detalii privind regulamentul concursului, contactati: Responsabil resurse umane: mihaelafrigioiu@univ-danubius.ro.

Succes!

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” este organizat de către Universitatea ”Danubius” din Galați, bulevardul Galați nr.3, Galaţi, România, în cadrul proiectului „Licență pentru piața muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Concursul vizează realizarea de către participanți a unei/unui lucrare/ eseu privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice.  

La concurs pot participa studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului și care au participat la sesiunile de formare organizate în perioada 1-25 noiembrie 2015.

Lucrările vor fi jurizate o comisie de selecție alcătuită din membri ai echipei de implementare, înființată prin decizia reprezentantului legal al universității.

Premiile vor fi acordate potrivit criteriilor stabilite la pct. 5.1. din Regulament, prin care se evaluează și departajează studenții din grupul țintă.

Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” se va desfăşura în perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.

Perioada de înscriere la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”  este 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015.

descarcă regulamentul concursului [PDF]

Conferinţa de închidere a proiectului “LICENŢĂ PENTRU PIAŢA MUNCII”

Universitatea ”Danubius” din Galați, în calitate de beneficiar al proiectului Licență pentru piața muncii, ID – 141978 , organizează, pe data de 6 noiembrie, începând cu ora 12.00, Conferința de închidere a acestui proiect.

Evenimentul va avea loc la sediul Universității ”Danubius”, Sala Senatului.

Prin implementarea acestui proiect, în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, Universitatea ”Danubius” alături de partenerul său Transparency International Romania, au urmărit îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale în învăţământul superior, obiectiv atins prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şi adaptării acestuia la exigenţele de pe piaţa muncii prin creşterea calităţii ofertei educaţionale în domeniul ştiinţelor juridice din domeniul universitar la nivelul regiunii Sud-Est (Ilfov şi Galaţi). De asemenea, prin acest proiect s-a realizat o corelare a unui program de licenţă adecvat cerinţelor actuale de pe piaţa muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea unei componente de e-learning.

Programul de licenţă dezvoltat de acest proiect include în componentele sale cerinţele actuale de pe piaţa muncii, precum şi standardele şi instrumentele internaţionale aflate în vigoare în domeniul ştiinţelor juridice.

Studenții Facultății de Drept a Universității ”Danubius” beneficiază, începând cu data de 1 octombrie 2015, de un asemenea program de licență care cuprinde o nouă disciplină în curriculum, respectiv: Mediere și Comunicare.

La acest eveniment vor participa reprezentanți ai partenerilor, cadre didactice care au beneficiat de cursurile de formare, studenți care beneficiază de noul program de studii în domeniul Drept precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

AGENDA EVENIMENTULUI

 

Manager proiect,

Lect. univ. dr. Monica POCORA

Sesiunile de formare pentru studentii de la Facultatea de Drept care doresc sa participe la Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

COMUNICAT DE PRESĂ

2 noiembrie 2015

Au început sesiunile de formare pentru studentii de la Facultatea de Drept care doresc sa participe la Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

În perioada 1- 25 noiembrie 2015, se desfăşoară cele şase sesiuni de formare pentru studenţii care doresc să se înscrie la Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”, concurs organizat de e Universitatea ”Danubius” din Galați, în cadrul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Participarea la aceste sesiuni de formare este una dintre condiţiile esentiale pentru a intra în competiţia de eseuri privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice.

Astfel, Concursul se va derula, în perioada 26 noiembrie – 4 decembrie, după terminarea celor șase sesiuni de formare cu temele :

 1. Etica și integritatea - perspective transdiciplinare;
 2. Noi sisteme de abordare în profesiile juridice;
 3. Abilități antreprenoriale în domeniul juridic;
 4. Competențe orizontale și abilități pe piața muncii pentru juriști;
 5. Arii profesionale complementare și conexe pregătirii juridice;
 6. Întocmirea și redactarea unui plan de carieră.

Concursul vizează realizarea de către participanți a unei lucrări/ a unui eseu La concurs pot participa studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului.

Perioada de înscriere la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”  este 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015 şi se va desfăşura în perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.

Pentru detalii privind programarea sesiunilor de formare şi  regulamentul concursului, contactati: Responsabil resurse umane: mihaelafrigioiu@univ-danubius.ro.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Au început sesiunile de formare pentru studentii de la Facultatea de Drept care doresc sa participe la Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

În perioada 1- 25 noiembrie 2015, se desfăşoară cele şase sesiuni de formare pentru studenţii care doresc să se înscrie la Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”, concurs organizat dee Universitatea ”Danubius” din Galați, în cadrul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii, proiectcofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Participarea la aceste sesiuni de formare este una dintre condiţiile esentiale pentru a intra în competiţia de eseuri privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice.

Astfel, Concursul se va derula, în perioada 26 noiembrie – 4 decembrie, după terminarea celor șase sesiuni de formare cu temele :

 1. Etica și integritatea - perspective transdiciplinare;
 2. Noi sisteme de abordare în profesiile juridice;
 3. Abilități antreprenoriale în domeniul juridic;
 4. Competențe orizontale și abilități pe piața muncii pentru juriști;
 5. Arii profesionale complementare și conexe pregătirii juridice;
 6. Întocmirea și redactarea unui plan de carieră.

Concursul vizează realizarea de către participanți a unei lucrări/ a unui eseu La concurs pot participa studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului.

Perioada de înscriere la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” este 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015 şi se va desfăşura în perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.

Pentru detalii privind programarea sesiunilor de formare şi regulamentul concursului, contactati: Responsabil resurse umane: mihaelafrigioiu@univ-danubius.ro .

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Conferinţa de închidere a proiectului “LICENŢĂ PENTRU PIAŢA MUNCII”

Conferinţa de închidere a proiectului “LICENŢĂ PENTRU PIAŢA MUNCII”

Universitatea ”Danubius” din Galați, în calitate de beneficiar al proiectului Licență pentru piața muncii, ID – 141978 , organizează, pe data de 6 noiembrie, începând cu ora 12.00, Conferința de închidere a acestui proiect.

Evenimentul va avea loc la sediul Universității ”Danubius”, Sala Senatului.

Prin implementarea acestui proiect, în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, Universitatea ”Danubius”  alături de partenerul său Transparency International Romania, au urmărit îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale în învăţământul superior, obiectiv atins  prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şi adaptării acestuia la exigenţele de pe piaţa muncii prin creşterea calităţii ofertei educaţionale în domeniul ştiinţelor juridice din domeniul universitar la nivelul regiunii Sud-Est (Ilfov şi Galaţi). De asemenea, prin acest proiect s-a realizat o corelare a unui program de licenţă adecvat cerinţelor actuale de pe piaţa muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea unei componente de e-learning.

Programul de licenţă dezvoltat de acest proiect include în componentele sale cerinţele actuale de pe piaţa muncii, precum şi standardele şi instrumentele internaţionale aflate în vigoare în domeniul ştiinţelor juridice.

Studenții Facultății de Drept a Universității ”Danubius” beneficiază, începând cu data de 1 octombrie 2015, de un asemenea program de licență care cuprinde o nouă disciplină în curriculum, respectiv: Mediere și Comunicare.

La acest eveniment vor participa reprezentanți ai partenerilor, cadre didactice care au beneficiat de cursurile de formare, studenți care beneficiază de noul program de studii în domeniul Drept precum și  reprezentanți ai mediului de afaceri.

Manager proiect,

Lect. univ. dr. Monica POCORA

Studenţii care beneficiază de noul program de licenţă în domeniul Drept sunt încântaţi de noua disciplină Mediere şi comunicare

Studenţii care beneficiază de noul program de licenţă în domeniul Drept sunt încântaţi  de noua disciplină Mediere şi comunicare

Luna octombrie a acestui an înseamnă finalul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii şi începutul unui nou program de licenţă, rezultat al implementării acestui proiect.

Reamintim faptul că proiectul Licenţă pentru piaţa muncii este implemnetat de către Universitatea „Danubius”, în calitate de beneficiar şi de partenerul său, Transparency International Romania iar obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educationale în învăţămantul superior prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şi adaptării lui la exigentele pieţei muncii.

Feed-back-ul studenţilor este pozitiv cu privire la această nouă discipline, având în vedere faptul că în lista oportunităţilor oferite de profesiile juridice se află şi medierea.

Aşadar, timp de un semestru, studenţii din anul III din cadrul Facultăţii de Drept, vor dobândi cunoştinţe valoroase despre ce înseamnă medierea, care este rolul comunicării personalizate şi dimensiunea comunicării instituţionalizate şi, poate cel mai important, vor exersa, în cadrul orelor de curs şi de seminar, tehnicile eficiente de comunicare în afaceri şi în cadrul organizaţiilor.

La începutul lunii noiembrie va avea loc Conferinţa de încheiere a acestui proiect, ocazie prielnică pentru studenţi să prezinte, public, importanţa acestei discipline în curricula Facultăţii de Drept şi în definirea profilului profesional al viitorilor jurişti.

 

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Monica POCORA, managerul proiectului Licență pentru piața muncii va preda noua disciplină întrodusă în currsicula Facultății de Drept

Monica POCORA, managerul proiectului Licență pentru piața muncii va preda noua disciplină întrodusă în currsicula Facultății de Drept

Mai sunt doar două săptămâni până când studenții încep anul universitar. Pentru Studenții din anul III, planul de învățământ cuprinde o nouă disciplină: Mediere și comunicare. Acesta este unul dintre rezulattele proiectului Licență pentru piața muncii, proiect implementat de către Universitatea ”Danubius” , ca beneficiar, în parteneriat cu Transparency International Romania.

Pentru a ajunge la acest rezultat,  prin subactivitățile aferente activității A7 a proiectului – Implementarea programului de licență adoptat, respectiv pregătirea derulării programului de licență, prin selecția profesorilor stabilirea calendarului etc., partenerii acestui proiect au realizat un complex de activități pornind de la studiul privind cererea de competente, în vederea actualizării programului de licență din domeniul Drept, analiza standardelor și a instrumentelor internationale în domeniul integritatii și eticii în domeniul stiintelor juridice și până la consultari cu reprezentantii mediului de afaceri din regiunea Sud-Est în vederea identificării nevoilor acestora referitoare la competentele angajatilor, precum si din perspectiva asigurarii integritatii si eticii afacerilor utilizand rezultatele si concluziile analizei realizat.

Monica POCORA, cadru didactic al Facultății de Drept a Universității ”Danubius” va preda noua disciplină: ”În ultimii ani, medierea a devenit una dintre profesiile spre care se îndreaptă mulți absolvenți de Drept. Studenții care vor parcurge disciplina Mediere și Comunicare vor cunoaște conceptele fundamentale de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor prin intermediul metodelor alternative de rezolvare a conflictelor. De asemenea, ca viitori juriști este important să înțeleagă importanța comunicării în negocierea conflictelor și să își însușească problematica instituției medierii. În egală măsură, este important ca viitorii profesioniști ai Dreptului să cunoască procedurile de mediere și tehnicile de mediere.” a declarat doamna Lect. univ. dr. Monica POCORA, manager al proiectului Licență pentru piața muncii.

 

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Licenţă pentru piaţa muncii – finalizarea adoptării şi actualizării unui program de licenţă în domeniul Drept

Comunicat de presă

Galați,

8. 06. 2015

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii”,  implementat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Transparency International Romania, se află în ultima etapă a activităţii referitoare la adaptarea şi actualizarea unui program de licenţă în domeniul Drept, activitatea A.6.

Pentru îndeplinirea acestei activităţi, planul de învăţământ al Facultăţii de Drept a fost revizuit prin identificarea elementelor ce au putut fi modificate astfel încât să poată fi corelat cu cerinţele pieţei muncii.

De asemenea, la încheierea acestei activităţi va exista un curriculum bazat pe două componente esențiale: cererea pieței muncii și totalitatea instrumentelor folosite în sistemul judiciar European.  Acest curriculum va avea o componentă de e-learning prin elaborarea unui curriculum care are la bază concluziile studiului privind cererea de competenţe.

Noul curriculum include o nouă disciplină Mediere şi  Comunicare, disciplină pe care o vor parcurge studenţii Facultăţii de Drept după validarea internă, prin aprobarea de către conducerea Universităţii „Danubius”.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Pages