Comunicate de presa

Licenţă pentru piaţa muncii – faza implementării programului de licenţă adaptat

Comunicat de presă

Galați,

14. 07. 2015

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii”,  implementat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Transparency International Romania, se află în prima fază a  activităţii referitoare la implementarea programului de licenţă astfel cum a fost adaptat potrivit cererii pieţei muncii şi totalitatea instrumentelor folosite în sistemul judiciar European - activitatea A.7.

În vederea îndeplinirii acestei activităţi, experţii de curriculum implicaţi în proiect au propus, în urma realizării unui studiu privind cererea de competenţe şi revizuirea planului de învăţământ al Facultăţii de Drept, noul curriculum care va fi aplicat începând cu anul universitar 2015 -2016.

 Una dintre modificările aduse planului de învăţământ constă în introducerea unei discipline noi, Medire şi comunicare, diciplină care are ca obiective: Cunoaşterea de către studenţi a conceptelor fundamentale de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor prin intermediul metodelor alternative de rezolvare a conflictelor; Înţelegerea importanţei comunicării în negocierea conflictelor; Însuşirea problematicii instituţiei medierii;Delimitarea, din punct de vedere conceptual, teoretic şi practic a conceptului de „metodă alternativă de rezolvare a conflictelor” precum și Cunoaşterea procedurilor de mediere şi a tehnicilor de mediere.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Mediere și Comunicare, o nouă disciplină în curricula studenților Facultății de Drept începând cu anul universitar 2015- 2016

Mediere și Comunicare, o nouă disciplină în curricula studenților Facultății de Drept începând cu anul universitar 2015- 2016

Noul curriculum propus de către experții implicați în proiectul Licență pentru piața muncii, proiect implementat începând cu luna mai a anului trecut, cuprinde o nouă disciplină pentru studenții din anul III de la Facultatea de Drept. Este vorba despre Mediere și comunicare, o disciplină care a luat naștere după consultarea mediului de afaceri dar și a angajatorilor din zona de Sud- Est a României.

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii”, este implementat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Transparency International Romania iar unul dintre obiectivele acestui proiect constă în dezvoltarea unui program de licență bazat pe două componente esențiale: cerințele pițtei muncii și standardele și instrumentele internaționale în domeniul științelor juridice. Astfel, se asigură, pe de o parte premisele necesare creșterii gradului de ocupare a absolvenților, iar pe de altă parte actualizarea conținutului programului de licență conform tendințelor de la nivel international în domeniu.

Reamintim faptul că, în luna februarie a acestui an, Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității ”Danubius” a aprobat, înlocuirea în planul de învățământ pentru anul universitar 2015- 2016 a disciplinei Mediere cu disciplina Mediere și Comunicare potrivit solicitării din partea proiectului POSDRU/ 156/1.2./G/141978 – ”Licență pentru piața muncii” al cărui obictiv general constă în adaptarea unui program de licență la cerințele pieței muncii. De asemenea,  s-a obținut aviz favorabil și cu privire la obținerea acordului titularilor disciplinelor  Drept European,  Drept financiar și fiscal II, Drept comercial II și Organizarea sistemului judiciar pentru completarea resurselor didactice cu elemente de etică, integritate, cormitate și e-learning cu sprijinul experților din cadrul acestui proiect, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2014- 2015.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Licență pentru piața muncii – în faza implementării programului de licență adoptat – Activitatea A7

Licență pentru piața muncii – în faza implementării programului de licență adoptat – Activitatea A7

Mai sunt doar două luni până la începerea anului universitar 2015- 2016.  Douăsutezece studenți din anul III de la Facultatea de Drept a Universității ”Danubius” vor fi beneficiarii noului program de licență adoptat în cadrul proiectului Licență pentru piața muncii.

Acest proiect este implementat de către Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Transparency International Romania iar unul dintre obiectivele sale constă în dezvoltarea unui program de licență bazat pe două componente esențiale: cerințele pieței muncii și standardele și instrumentele internaționale în domeniul științelor juridice. Astfel, se asigură, pe de o parte premisele necesare creșterii gradului de ocupare a absolvenților, iar pe de altă parte actualizarea conținutului programului de licență conform tendințelor de la nivel international în domeniu.

Până la sfărșitul acestui proiect, în luna octombrie, vor avea loc subactivitățile specific Activității A.7, respectiv: A.7.1.: Pregătirea derulării programului de licență (selecție profesori conform reglementărilor interne ale solicitantului, stabilire calendar, înscriere studenți, elaborare materiale aferente, etc.) A7.2. Derulare program de licență.

 

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Evaluarea cadrelor didactice care au beneficiat de cursurile de formare în cadrul proiectului Licență pentru piața muncii

Comunicat de presă

25 de cadre didactice din cadrul Facultății de Drept a Universității „Danubius” au fost  implicate în  dezvoltarea programelor de studii universitare şi au beneficiat, în cadrul proiectului  „Licenţă pentru piaţa muncii”,  de un program de formare în vederea  creșterea competențelor pentru îmbunătățirea calitatii ofertei educationale, în vederea creșterii gradului de adaptabilitate a programelor de studii la cerințele pietei muncii și evolutiile la nivel internațional în domeniu.

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii” este implementat în perioada mai 2014 – octombrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi,în parteneriat cu Transparency International Romania şi urmăreşte îmbunătățirea calității și relevanței ofertei educaționale în învățământul superior prin acțiuni inovatoare destinate asigurării calității procesului educațional și adaptării lui la exigențele pieței muncii.

Până la sfârşitul acestei luni, cele 25 de cadre didactice instruite în cadrul acestui proiect  şi care şi-au însuşit astfel o serie de reguli de bună practică prin oferirea unor exemple din recomandările în domeniu făcute la nivel internațional precum şi aspecte referitoare la corupție și la metodele de combatere a corupției, vor fi evaluate de către cei doi formatori care au susţinut cursurile de formare, Lect. univ. dr. Sorin Spineanu Dobrotă și Conf. univ. dr. Radu Popescu.  

Începând cu 1 octombrie 2015, în cadrul programului de licență în domeniul Drept va fi inclusă disciplina Mediere și Comunicare, disciplină nou introdusă prin acest proiect.

Formatorii au fost prezenţi, pe data de 19 mai,  la Universitatea „Danubius” şi, alături de cadrele didactice beneficiare ale sesiunilor de formare precum şi de ceilalţi membri ai echipei de proiect,  au oferit studenţilor din grupul ţintă materiale promoţionale care poartă elementele de identitate ale proiectului Licenţă pentru piaţa muncii.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Licenţă pentru piaţa muncii – cele 18 sesiuni de formare ale cadrelor didactice se încheie cu evaluarea finală

Comunicat de presă

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii”,  implementat în perioada mai 2014 – octombrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi,în parteneriat cu Transparency International Romania, se află în faza sesiunilor de formare a cadrelor didactice care vor preda, începând cu 1 octombrie 2015, în cadrul programului de licență în domeniul Drept care va cuprinde disciplina Mediere și Comunicare, disciplină nou introdusă prin acest proiect.

Proiectul urmărește  îmbunătățirea calității și relevanței ofertei educaționale în învățământul superior prin acțiuni inovatoare destinate asigurării calității procesului educațional și adaptării lui la exigențele pieței muncii.

25 de cadre didactice implicate în  dezvoltarea programelor de studii universitare beneficiază de un program de formare care urmărește creșterea competențelor pentru îmbunătățirea calitatii ofertei educationale, în vederea creșterii gradului de adaptabilitate a programelor de studii la cerințele pietei muncii și evolutiile la nivel internațional în domeniu.

În această lună are loc evaluarea cadrelor didactice din cadrul Facultății de Drept a Universității ”Danubius” care au parcurs cele 18 sesiuni de formare al căror obiectiv a constat în adaptarea și actualizarea programului de licență în domeniul Drept potrivit cerințelor în continuă schimbare ale pieței muncii astfel încât, absolvenții noului program de licență să își găsească un loc de muncă în aria de competențe dobândite.

Studenții Facultății de Drept din cadrul Universității ”Danubius” vor beneficia, începând cu anul universitar 2015- 2016 de  noul program de licență al cărui curriculum este bazat pe două componente esențiale: cererea pieței muncii și totalitatea instrumentelor folosite în sistemul judiciar European.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Pages