Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”, concurs organizat de e Universitatea ”Danubius” din Galați, în cadrul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a luat sfârșit.

Studenții care au participat la  sesiunile de formare au intrat în competiţia de eseuri privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice.

Concursul s-a  derulat, în perioada 26 noiembrie – 4 decembrie, după terminarea celor șase sesiuni de formare cu temele :

  1. Etica și integritatea - perspective transdiciplinare;
  2. Noi sisteme de abordare în profesiile juridice;
  3. Abilități antreprenoriale în domeniul juridic;
  4. Competențe orizontale și abilități pe piața muncii pentru juriști;
  5. Arii profesionale complementare și conexe pregătirii juridice;
  6. Întocmirea și redactarea unui plan de carieră.

De asemenea, studenții participanți au realizat un eseu privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice cât și un plan de carieră.

 La concurs au participat  studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului.

Premiile au  constat în bani, fiecare student premiat primind suma de 3000 lei, conform prevederilor proiectului „Licență pentru piața muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Felicitări!

 

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE