COMUNICAT DE PRESĂ

20 noiembrie 2015

75 de studenti de la Facultatea de Drept pot câştiga 3000 de Ron dacă se înscriu la Concursul de eseuri „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” este organizat de către Universitatea ”Danubius” din Galați, în cadrul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Concursul vizează realizarea de către participanți a unei lucrări/ a unui eseu privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice

La concurs pot participa studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului.

Perioada de înscriere la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”  este 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015 şi se va desfăşura în perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.

Premiile vor consta în bani, fiecare student premiat primind suma de 3000 lei, conform prevederilor proiectului „Licență pentru piața muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pentru detalii privind regulamentul concursului, contactati: Responsabil resurse umane: mihaelafrigioiu@univ-danubius.ro.

Succes!

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE