Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” este organizat de către Universitatea ”Danubius” din Galați, bulevardul Galați nr.3, Galaţi, România, în cadrul proiectului „Licență pentru piața muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Concursul vizează realizarea de către participanți a unei/unui lucrare/ eseu privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice.  

La concurs pot participa studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului și care au participat la sesiunile de formare organizate în perioada 1-25 noiembrie 2015.

Lucrările vor fi jurizate o comisie de selecție alcătuită din membri ai echipei de implementare, înființată prin decizia reprezentantului legal al universității.

Premiile vor fi acordate potrivit criteriilor stabilite la pct. 5.1. din Regulament, prin care se evaluează și departajează studenții din grupul țintă.

Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” se va desfăşura în perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.

Perioada de înscriere la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”  este 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015.

descarcă regulamentul concursului [PDF]