Universitatea ”Danubius” din Galați, în calitate de beneficiar al proiectului Licență pentru piața muncii, ID – 141978 , organizează, pe data de 6 noiembrie, începând cu ora 12.00, Conferința de închidere a acestui proiect.

Evenimentul va avea loc la sediul Universității ”Danubius”, Sala Senatului.

Prin implementarea acestui proiect, în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, Universitatea ”Danubius” alături de partenerul său Transparency International Romania, au urmărit îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale în învăţământul superior, obiectiv atins prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şi adaptării acestuia la exigenţele de pe piaţa muncii prin creşterea calităţii ofertei educaţionale în domeniul ştiinţelor juridice din domeniul universitar la nivelul regiunii Sud-Est (Ilfov şi Galaţi). De asemenea, prin acest proiect s-a realizat o corelare a unui program de licenţă adecvat cerinţelor actuale de pe piaţa muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea unei componente de e-learning.

Programul de licenţă dezvoltat de acest proiect include în componentele sale cerinţele actuale de pe piaţa muncii, precum şi standardele şi instrumentele internaţionale aflate în vigoare în domeniul ştiinţelor juridice.

Studenții Facultății de Drept a Universității ”Danubius” beneficiază, începând cu data de 1 octombrie 2015, de un asemenea program de licență care cuprinde o nouă disciplină în curriculum, respectiv: Mediere și Comunicare.

La acest eveniment vor participa reprezentanți ai partenerilor, cadre didactice care au beneficiat de cursurile de formare, studenți care beneficiază de noul program de studii în domeniul Drept precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

AGENDA EVENIMENTULUI

 

Manager proiect,

Lect. univ. dr. Monica POCORA