Comunicat de presă

25 de cadre didactice din cadrul Facultății de Drept a Universității „Danubius” au fost  implicate în  dezvoltarea programelor de studii universitare şi au beneficiat, în cadrul proiectului  „Licenţă pentru piaţa muncii”,  de un program de formare în vederea  creșterea competențelor pentru îmbunătățirea calitatii ofertei educationale, în vederea creșterii gradului de adaptabilitate a programelor de studii la cerințele pietei muncii și evolutiile la nivel internațional în domeniu.

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii” este implementat în perioada mai 2014 – octombrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi,în parteneriat cu Transparency International Romania şi urmăreşte îmbunătățirea calității și relevanței ofertei educaționale în învățământul superior prin acțiuni inovatoare destinate asigurării calității procesului educațional și adaptării lui la exigențele pieței muncii.

Până la sfârşitul acestei luni, cele 25 de cadre didactice instruite în cadrul acestui proiect  şi care şi-au însuşit astfel o serie de reguli de bună practică prin oferirea unor exemple din recomandările în domeniu făcute la nivel internațional precum şi aspecte referitoare la corupție și la metodele de combatere a corupției, vor fi evaluate de către cei doi formatori care au susţinut cursurile de formare, Lect. univ. dr. Sorin Spineanu Dobrotă și Conf. univ. dr. Radu Popescu.  

Începând cu 1 octombrie 2015, în cadrul programului de licență în domeniul Drept va fi inclusă disciplina Mediere și Comunicare, disciplină nou introdusă prin acest proiect.

Formatorii au fost prezenţi, pe data de 19 mai,  la Universitatea „Danubius” şi, alături de cadrele didactice beneficiare ale sesiunilor de formare precum şi de ceilalţi membri ai echipei de proiect,  au oferit studenţilor din grupul ţintă materiale promoţionale care poartă elementele de identitate ale proiectului Licenţă pentru piaţa muncii.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE