Interviu – cadru didactic participant la cursurile de formare din cadrul proiectului Licență pentru piața muncii

lect. univ. dr. Mirela Costache

 

  1. 1. Este necesară predarea unor cursuri de etică și integritate în cadrul Facultății de Drept?

Indiscutabil, da. Opinia mea este că nu doar în cadrul Facultăților de Drept, ci în orice facultate trebuie să existe asemenea cursuri pentru studenți care trebuie să își însușească și să aprofundeze cunoștințe specifice eticii și integrității. Desigur, pentru viitorii profesioniști în domeniul juridic, etica și integritatea reprezintă puternice valori deontologice care, sub nicio formă și în nicio împrejurare, nu trebuie atinse.

Noua disciplină introdusă în curricula Facultății de Drept, Mediere și Comunicare, va fi studiată de studenții acestei facultăți începând cu noul an universitar 2015- 2016. Ei sunt viitorii specialiști în domeniul juridic care se vor lupta cu orice forță ce va sta în calea aflării adevărului. Pentru asta, este nevoie ca, pe lângă aprofundarea cunoștințelor de specialitate din domeniul Dreptului, să își însușească și competențele specifice eticii, integrității și deontologiei profesionale.

2. Care este rolul celor 18 sesiuni de formare la care ați participat în cadrul proiectului Licență pentru piața muncii, din punct de vedere al experienței dumneavoastră profesionale?

Consider că aceste sesiuni de formare au fost deosebit de utile pentru experiența mea profesională. Într-o societate în care corupția a penetrat toate domeniile și toate nivelurile, este absolut necesar să jucăm în principal noi, educația, cadrele didactice un rol activ anticorupție.

Parcurgerea acestor cursuri de formare a fost deosebit de importantă pentru

3. Puteți să punctați câteva aspecte care v-au atras atenția în mod deosebit la aceste cursuri de formare?

Din toate cursurile am avut ceva interesant de învățat dar, în mod deosebit, apreciez cursul în cadrul căruia am dezbătut, împreună cu ceilalți colegi și cu formatorii, problematica abordărilor moderne în predarea transdisciplinară a eticii. Am avut astfel ocazia de a discuta recomandările și bunele practici întâlnite la nivel internațional în acest domeniu.

4. Ce puteți spune despre modalitatea de evaluare finală care a avut loc luna trecută?

Chestionarul de evaluare, astfel cum a fost formulat, a jucat nu doar rolul unui instrument de evaluare a gradului de însușire a informațiilor la care am avut acces în cele 18 sesiuni de formare, ci ne-a dat posibilitatea să propunem demersuri și modalități concrete de combatere a fenomenului corupției care forțează cămașa fragilă a eticii în mediul academic.

 

Tags: