Comunicat de presă

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii”,  implementat în perioada mai 2014 – octombrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi,în parteneriat cu Transparency International Romania, se află în faza sesiunilor de formare a cadrelor didactice care vor preda, începând cu 1 octombrie 2015, în cadrul programului de licență în domeniul Drept care va cuprinde disciplina Mediere și Comunicare, disciplină nou introdusă prin acest proiect.

Proiectul urmărește  îmbunătățirea calității și relevanței ofertei educaționale în învățământul superior prin acțiuni inovatoare destinate asigurării calității procesului educațional și adaptării lui la exigențele pieței muncii.

25 de cadre didactice implicate în  dezvoltarea programelor de studii universitare beneficiază de un program de formare care urmărește creșterea competențelor pentru îmbunătățirea calitatii ofertei educationale, în vederea creșterii gradului de adaptabilitate a programelor de studii la cerințele pietei muncii și evolutiile la nivel internațional în domeniu.

În această lună are loc evaluarea cadrelor didactice din cadrul Facultății de Drept a Universității ”Danubius” care au parcurs cele 18 sesiuni de formare al căror obiectiv a constat în adaptarea și actualizarea programului de licență în domeniul Drept potrivit cerințelor în continuă schimbare ale pieței muncii astfel încât, absolvenții noului program de licență să își găsească un loc de muncă în aria de competențe dobândite.

Studenții Facultății de Drept din cadrul Universității ”Danubius” vor beneficia, începând cu anul universitar 2015- 2016 de  noul program de licență al cărui curriculum este bazat pe două componente esențiale: cererea pieței muncii și totalitatea instrumentelor folosite în sistemul judiciar European.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE