Comunicat de presă

Galați,

14. 07. 2015

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii”,  implementat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Transparency International Romania, se află în prima fază a  activităţii referitoare la implementarea programului de licenţă astfel cum a fost adaptat potrivit cererii pieţei muncii şi totalitatea instrumentelor folosite în sistemul judiciar European - activitatea A.7.

În vederea îndeplinirii acestei activităţi, experţii de curriculum implicaţi în proiect au propus, în urma realizării unui studiu privind cererea de competenţe şi revizuirea planului de învăţământ al Facultăţii de Drept, noul curriculum care va fi aplicat începând cu anul universitar 2015 -2016.

 Una dintre modificările aduse planului de învăţământ constă în introducerea unei discipline noi, Medire şi comunicare, diciplină care are ca obiective: Cunoaşterea de către studenţi a conceptelor fundamentale de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor prin intermediul metodelor alternative de rezolvare a conflictelor; Înţelegerea importanţei comunicării în negocierea conflictelor; Însuşirea problematicii instituţiei medierii;Delimitarea, din punct de vedere conceptual, teoretic şi practic a conceptului de „metodă alternativă de rezolvare a conflictelor” precum și Cunoaşterea procedurilor de mediere şi a tehnicilor de mediere.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE