Comunicat de presă

Galați,

8. 06. 2015

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii”,  implementat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Transparency International Romania, se află în ultima etapă a activităţii referitoare la adaptarea şi actualizarea unui program de licenţă în domeniul Drept, activitatea A.6.

Pentru îndeplinirea acestei activităţi, planul de învăţământ al Facultăţii de Drept a fost revizuit prin identificarea elementelor ce au putut fi modificate astfel încât să poată fi corelat cu cerinţele pieţei muncii.

De asemenea, la încheierea acestei activităţi va exista un curriculum bazat pe două componente esențiale: cererea pieței muncii și totalitatea instrumentelor folosite în sistemul judiciar European.  Acest curriculum va avea o componentă de e-learning prin elaborarea unui curriculum care are la bază concluziile studiului privind cererea de competenţe.

Noul curriculum include o nouă disciplină Mediere şi  Comunicare, disciplină pe care o vor parcurge studenţii Facultăţii de Drept după validarea internă, prin aprobarea de către conducerea Universităţii „Danubius”.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE