Licență pentru piața muncii – în faza implementării programului de licență adoptat – Activitatea A7

Mai sunt doar două luni până la începerea anului universitar 2015- 2016.  Douăsutezece studenți din anul III de la Facultatea de Drept a Universității ”Danubius” vor fi beneficiarii noului program de licență adoptat în cadrul proiectului Licență pentru piața muncii.

Acest proiect este implementat de către Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Transparency International Romania iar unul dintre obiectivele sale constă în dezvoltarea unui program de licență bazat pe două componente esențiale: cerințele pieței muncii și standardele și instrumentele internaționale în domeniul științelor juridice. Astfel, se asigură, pe de o parte premisele necesare creșterii gradului de ocupare a absolvenților, iar pe de altă parte actualizarea conținutului programului de licență conform tendințelor de la nivel international în domeniu.

Până la sfărșitul acestui proiect, în luna octombrie, vor avea loc subactivitățile specific Activității A.7, respectiv: A.7.1.: Pregătirea derulării programului de licență (selecție profesori conform reglementărilor interne ale solicitantului, stabilire calendar, înscriere studenți, elaborare materiale aferente, etc.) A7.2. Derulare program de licență.

 

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE