Mediere și Comunicare, o nouă disciplină în curricula studenților Facultății de Drept începând cu anul universitar 2015- 2016

Noul curriculum propus de către experții implicați în proiectul Licență pentru piața muncii, proiect implementat începând cu luna mai a anului trecut, cuprinde o nouă disciplină pentru studenții din anul III de la Facultatea de Drept. Este vorba despre Mediere și comunicare, o disciplină care a luat naștere după consultarea mediului de afaceri dar și a angajatorilor din zona de Sud- Est a României.

Proiectul „Licenţă pentru piaţa muncii”, este implementat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 de către Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Transparency International Romania iar unul dintre obiectivele acestui proiect constă în dezvoltarea unui program de licență bazat pe două componente esențiale: cerințele pițtei muncii și standardele și instrumentele internaționale în domeniul științelor juridice. Astfel, se asigură, pe de o parte premisele necesare creșterii gradului de ocupare a absolvenților, iar pe de altă parte actualizarea conținutului programului de licență conform tendințelor de la nivel international în domeniu.

Reamintim faptul că, în luna februarie a acestui an, Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității ”Danubius” a aprobat, înlocuirea în planul de învățământ pentru anul universitar 2015- 2016 a disciplinei Mediere cu disciplina Mediere și Comunicare potrivit solicitării din partea proiectului POSDRU/ 156/1.2./G/141978 – ”Licență pentru piața muncii” al cărui obictiv general constă în adaptarea unui program de licență la cerințele pieței muncii. De asemenea,  s-a obținut aviz favorabil și cu privire la obținerea acordului titularilor disciplinelor  Drept European,  Drept financiar și fiscal II, Drept comercial II și Organizarea sistemului judiciar pentru completarea resurselor didactice cu elemente de etică, integritate, cormitate și e-learning cu sprijinul experților din cadrul acestui proiect, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2014- 2015.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE