Acest proiect urmărește înființarea unui program de licență bazat pe două componente esențiale. În primul rând, este vorba despre cererea pieței muncii și în al doilea rând, despre totalitatea instrumentelor folosite și a sistemului judiciar european. Efectele acestui proiect pe termen lung, în special în ceea ce privește grupul țintă format din 210 studenți și 25 de cadre didactice care desfășoară un program de licență în domeniul Drept, se referă la asigurarea de către Universitatea Danubius în parteneriat cu Transparency International Romania a unei pregătiri complexe prin care să furnizăm un set de competențe astfel încât să favorizăm integrarea pe piața muncii. La finalul proiectului vom putea vorbi despre premisele favorizatoare, astfel încât un absolvent  să poată să acceadă la o profesie din sistemul judiciar.