Monica POCORA, managerul proiectului Licență pentru piața muncii va preda noua disciplină întrodusă în currsicula Facultății de Drept

Mai sunt doar două săptămâni până când studenții încep anul universitar. Pentru Studenții din anul III, planul de învățământ cuprinde o nouă disciplină: Mediere și comunicare. Acesta este unul dintre rezulattele proiectului Licență pentru piața muncii, proiect implementat de către Universitatea ”Danubius” , ca beneficiar, în parteneriat cu Transparency International Romania.

Pentru a ajunge la acest rezultat,  prin subactivitățile aferente activității A7 a proiectului – Implementarea programului de licență adoptat, respectiv pregătirea derulării programului de licență, prin selecția profesorilor stabilirea calendarului etc., partenerii acestui proiect au realizat un complex de activități pornind de la studiul privind cererea de competente, în vederea actualizării programului de licență din domeniul Drept, analiza standardelor și a instrumentelor internationale în domeniul integritatii și eticii în domeniul stiintelor juridice și până la consultari cu reprezentantii mediului de afaceri din regiunea Sud-Est în vederea identificării nevoilor acestora referitoare la competentele angajatilor, precum si din perspectiva asigurarii integritatii si eticii afacerilor utilizand rezultatele si concluziile analizei realizat.

Monica POCORA, cadru didactic al Facultății de Drept a Universității ”Danubius” va preda noua disciplină: ”În ultimii ani, medierea a devenit una dintre profesiile spre care se îndreaptă mulți absolvenți de Drept. Studenții care vor parcurge disciplina Mediere și Comunicare vor cunoaște conceptele fundamentale de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor prin intermediul metodelor alternative de rezolvare a conflictelor. De asemenea, ca viitori juriști este important să înțeleagă importanța comunicării în negocierea conflictelor și să își însușească problematica instituției medierii. În egală măsură, este important ca viitorii profesioniști ai Dreptului să cunoască procedurile de mediere și tehnicile de mediere.” a declarat doamna Lect. univ. dr. Monica POCORA, manager al proiectului Licență pentru piața muncii.

 

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE