COMUNICAT DE PRESĂ

2 noiembrie 2015

Au început sesiunile de formare pentru studentii de la Facultatea de Drept care doresc sa participe la Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”

În perioada 1- 25 noiembrie 2015, se desfăşoară cele şase sesiuni de formare pentru studenţii care doresc să se înscrie la Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”, concurs organizat de e Universitatea ”Danubius” din Galați, în cadrul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Participarea la aceste sesiuni de formare este una dintre condiţiile esentiale pentru a intra în competiţia de eseuri privind profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale de etică și integritate în științe juridice.

Astfel, Concursul se va derula, în perioada 26 noiembrie – 4 decembrie, după terminarea celor șase sesiuni de formare cu temele :

  1. Etica și integritatea - perspective transdiciplinare;
  2. Noi sisteme de abordare în profesiile juridice;
  3. Abilități antreprenoriale în domeniul juridic;
  4. Competențe orizontale și abilități pe piața muncii pentru juriști;
  5. Arii profesionale complementare și conexe pregătirii juridice;
  6. Întocmirea și redactarea unui plan de carieră.

Concursul vizează realizarea de către participanți a unei lucrări/ a unui eseu La concurs pot participa studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV, formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului.

Perioada de înscriere la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”  este 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015 şi se va desfăşura în perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.

Pentru detalii privind programarea sesiunilor de formare şi  regulamentul concursului, contactati: Responsabil resurse umane: mihaelafrigioiu@univ-danubius.ro.

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE