Studenţii care beneficiază de noul program de licenţă în domeniul Drept sunt încântaţi  de noua disciplină Mediere şi comunicare

Luna octombrie a acestui an înseamnă finalul proiectului Licenţă pentru piaţa muncii şi începutul unui nou program de licenţă, rezultat al implementării acestui proiect.

Reamintim faptul că proiectul Licenţă pentru piaţa muncii este implemnetat de către Universitatea „Danubius”, în calitate de beneficiar şi de partenerul său, Transparency International Romania iar obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educationale în învăţămantul superior prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şi adaptării lui la exigentele pieţei muncii.

Feed-back-ul studenţilor este pozitiv cu privire la această nouă discipline, având în vedere faptul că în lista oportunităţilor oferite de profesiile juridice se află şi medierea.

Aşadar, timp de un semestru, studenţii din anul III din cadrul Facultăţii de Drept, vor dobândi cunoştinţe valoroase despre ce înseamnă medierea, care este rolul comunicării personalizate şi dimensiunea comunicării instituţionalizate şi, poate cel mai important, vor exersa, în cadrul orelor de curs şi de seminar, tehnicile eficiente de comunicare în afaceri şi în cadrul organizaţiilor.

La începutul lunii noiembrie va avea loc Conferinţa de încheiere a acestui proiect, ocazie prielnică pentru studenţi să prezinte, public, importanţa acestei discipline în curricula Facultăţii de Drept şi în definirea profilului profesional al viitorilor jurişti.

 

Asistent organizare evenimente,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE