Obiectivul general al proiectului il reprezintă imbunatatirea calitatii si relevantei ofertei educationale in invatamantul superior prin actiuni inovatoare destinate asigurarii calitatii procesului educational si adaptarii lui la exigentele pietei muncii.

Proiectul urmareste cresterea calitatii ofertei educationale din invatamantul universitar din domeniul stiintelor juridice la nivelul regiunii Sud-Est printr-o mai buna corelare a unui program de licenta cu cerintele in continua schimbare ale pietei muncii si facilitarea accesului la invatamantul superior prin implementarea unei componente de e-learning.

In cadrul proiectului se dezvolta un program de licenta bazat pe doua componente esentiale: cerintele pietei muncii si standardele si instrumentele internationale in domeniul stiintelor juridice. Astfel se asigura pe de o parte premisele necesare cresterii gradului de ocupare a absolventilor, iar pe de alta parte actualizarea continutului programului de licenta conform tendintelor de la nivel international in domeniu. In acest fel, efectele pe termen lung ale proiectului din punctul de vedere al grupului tinta – studenti – vizeaza asigurarea unei pregatiri complexe prin furnizarea unui set de competente necesare cresterii oportunitatilor de angajare, actualizate conform cadrului specific la nivel international. Totodata, prin dezvoltarea programului de licenta se va dezvolta si capacitatea solicitantului de a furniza un program de licenta pentru pregatirea specialistilor in domeniu la un nivel inalt.

Obiectivele specifice

1. Imbunatatirea oportunitatilor de invatare prin revizuirea unui program de licenta in domeniul stiintelor juridice in vederea unei mai bune corelari cu exigentele pietei si standardele internationale in domeniul stiintelor juridice

2. Imbunatatirea interactiunii si cooperarii solicitantului cu mediul de afaceri si a cunoasterii cererii de competente ale angajatorilor si evolutiile in domeniul stiintelor juridice

3. Cresterea gradului de vizibilitate si informare a partilor interesate (mediul de afaceri, mediul universitar, etc.) cu privire la evolutia cererii de competente si a standardelor internationale in domeniul stiintelor juridice. 4. Imbunatatirea managementului universitar in domeniul stiintelor juridice prin dezvoltarea unui program de formare pentru 25 de persoane care fac parte din personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, prin furnizarea unui program de licenta adaptat cerintelor de pe piata muncii, ceea ce va asigura cresterea oportunitatilor de angajare pentru absolventi. Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului axei prioritare 1 POSDRU, prin imbunatatirea oportunitatilor de invatare in sensul cresterii calitatii si modernizarii ofertei educationale prin revizuirea unui program de licenta. Revizuire care are 2 componente: cerintele pietei muncii si modernizarea programului de licenta prin corelarea cu standardele si instrumentele internationale din domeniu. Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului domeniului major de interventie 1.2 prin adaptarea unui program de licenta la cerintele pietei muncii si standardele internationale in domeniu, ceea ce va asigura o componenta de actualitate si calitate a ofertei educationale. Grupul tinta al proiectului este format din 2 componente: 25 de persoane care fac parte din personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii si 210 studenti. Personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare va beneficia de un program de formare care va urmari cresterea competentelor pentru imbunatatirea calitatii ofertei educationale, in sensul cresterii gradului de adaptabilitate a programelor de studii la cerintele pietei muncii si evolutiile la nivel international in domeniu. Totodata, un element care va fi avut in vedere in cadrul dezvoltarii programului de formare este furnizarea de competente pentru dezvoltarea de metode de invatare centrate pe student. Studentii care vor urma programul de licenta revizuit prin proiect vor beneficia de informatii si metode de invatare adaptate pietei muncii si standardelor international, ceea ce va contribui la cresterea oportunitatilor de angajare. Proiectul va asigura cresterea capacitatii de raspuns a invatamantului superior la schimbarile produse in societate prin cresterea relevantei programului de studii si implementarea metodelor de invatare centrate pe student.

Proiectul va contribui la reducerea decalajului dintre cunostintele si deprinderile de baza predate in universitati si cunostintele si deprinderile necesare pe piata muncii.