• 2 conferințe organizate (100 participanți fiecare)
 • 2 anunțuri publicitare de presa
 • 1 analiză a standardelor şi a instrumentelor internaționale în domeniul integrității şi eticii în afaceri
 • 3 consultări cu reprezentanții mediului de afaceri din regiunea Sud-Est cu durata de 1 zi
 • 1 studiu care să reflecte cererea de competenţe de pe piaţa muncii
 • 1 suport de curs dezvoltat
 • 25 de persoane care fac parte din personalul implicat în dezvoltarea programului de licenţă participante la programul de formare
 • 1 program de formare derulat, cu 18 sesiuni de formare
 • 1 plan de învăţământ existent revizuit în vederea actualizării programului de licenţă
 • 1 curriculum pentru programul de licenţă cu o componenta de e-learning
 • 1 set de materiale şi instrumente didactice şi de învăţare aferente implementării curriculumului dezvoltat
 • 1 curriculum validat intern
 • 1 program de licenţă pregătit pentru implementare