INTERVIU – DECAN FACULTATEA DE DREPT din UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI, Prof.univ.dr. Vasilica Negruţ

1. Doamna decan, cât de important este proiectul „Licenţa pentru piaţa muncii” pentru studenţii si licenţiaţii în Drept?  În contextul social care amenință și domeniul juridic sub aspectul atractivității pentru piața muncii, considerați că acest proiect este un instrument util pentru creșterea calității ofertei educaționale a Facultății de Drept pe care o reprezentanți?

Proiectul „Licenţa pentru piaţa muncii”, alături de celelalte proiecte derulate de Universitatea „Danubius” din Galaţi,  este un mijloc de diversificare a modalităţilor de menţinere a atractivităţii domeniului juridic pentru piaţa muncii, în contextul actual. Prin intermediul acestui proiect  se are în vedere ca educaţia să ţină pasul cu dezvoltarea societăţii, urmărindu-se recomandările Consiliului Europei referitoare la noile roluri ale şcolii: deschiderea către mediul economic- cultural; apropierea de situaţiile de viaţă; stabilirea de parteneriate şcoală – comunitate; dezvoltarea competenţelor interculturale la nivelul relaţiilor şi comunicării interpersonale ş.a.. 

2. Care este opinia dumneavoastră cu privire la actualizarea conținutului programelor de licență conform tendințelor de la nivel internațional în domeniul juridic? Au fost făcute demersuri în acest sens înainte de implementarea acestui proiect?

Globalizarea educaţiei se poate realiza doar prin înzestrarea studenţilor cu competențele și aptitudinile de care economia  și societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive și inovatoare. În acest sens, Facultatea de Drept revizuieşte periodic conţinutul programelor universitare de licenţă şi de master, pe baza studiilor de comparabilitate care se fac anual de către comisia de monitorizare a programelor de studii. De altfel, unul dintre obiectivele Planului operaţional al Facultăţii de Drept este legat de asigurarea compatibilităţii curriculelor specializărilor Facultăţii de Drept cu specializările similare din universităţi de prestigiu la nivel european.

3. România este stat european. Drept urmare, credeţi că e nevoie, la nivelul învățământului superior juridic din România, de revizuirea programelor de licență pentru a realiza o mai bună corelare cu exigențele pieței muncii din România si UE și cu standardele internaționale în domeniul științelor juridice?

Un efect evident al globalizării este tendința de internaționalizare a educației, transpusă în mobilitatea  studenților și a cadrelor didactice, precum și în tendința autorităţilor de a recurge la anumite tipuri de reformă educațională. Prin urmare, se impune cu necesitate revizuirea programelor de licență, în vederea creşterii ofertei educaţionale prin programe de studii durabile, care să permită formarea şi diversificarea competenţelor corespunzătoare noilor cerinţe de pe piaţa muncii internă şi internaţională.

4. Cum facilitează activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect interacţiunea dintre  Facultatea de Drept și mediul de afaceri?

Proiectul „Licenţa pentru piaţa muncii” urmăreşte îmbunătăţirea interacţiunii şi cooperării cu mediul de afaceri şi a cunoaşterii cererii de competenţe ale angajatorilor în domeniul juridic. Prin activităţile desfăşurate se are în vedere creşterea gradului de vizibilitate şi informare a celor două părţi cu privire la evoluţia cererii de competenţe şi a standardelor internaţionale în domeniul juridic, necesare în mediul de afaceri, precum şi  creşterea relevanţei programului de studii şi diversificarea metodelor de învăţare centrate pe student.

5. Până acum, ce noutăţi au fost introduse în curricula Facultăţii de Drept?

Ca urmare revizuirii periodice a programelor de studii, prin consultarea reprezentaţilor mediului de afaceri, membri în comisia consultativă curriculară din cadrul Facultăţii de Drept, s-au introdus discipline noi: medierea; etică şi deontologie judiciară; drept notarial şi publicitate imobiliară; drept maritim şi fluvial; dreptul consumatorului.